Sağlık Turizmi Sektöründe İnternet ve Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi

Sağlık turizmi sektörü dünya genelinde 100 milyar dolarlık bir değer eşiğini geçmiş durumda. Sağlık hizmeti almak isteyen insanlar daha iyi veya daha ekonomik çözümler için global anlamda bir arayış içerisindeler. Bu durum sağlık turizmi sektörü için dijital pazarlama öneminin çok büyük bir ölçüde artmasına sebep oluyor.

Sağlık Turizminin Katkıları

Sağlık turizminin, hem sektör çalışanları hem de ülke için çok büyük bir tanıtım ve kaynak haline gelmesine neden oluyor. Arayış içerisinde olan kişi ilk olarak hekim ve hastaneleri dijital ortamdan araştırdığı için, sağlık turizmi sektöründekiler de rakiplerinden sıyrılmak dijital kampanya ve tanıtımlardan yararlanıyorlar. Bu tanıtım kampanyalarının amacı, hastanelerinin teknolojik altyapılarından ve vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin kalitesinden bahsederek hedef kitlelerini çekip sağlık turizmi hareketliliğini arttırmak olarak karşımıza çıkıyor. Bu amaç doğrultusunda sağlık turizminde tanıtım tüm ülkeler için gereklilik haline geliyor ve sağlık turizmi için dijital pazarlama gerekliliğini tekrar gözler önüne seriyor.

Sağlık Sektörü için Dijital Pazarlama Kanalları

İletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler sağlık turizmini de etkiliyor. Bununla beraber iletişim teknolojileri, sağlık turizmi için dijital pazarlama kapsamında büyük fırsatlar yaratıyor. Sağlık hizmeti almak için şehir veya ülke değiştirecek olan kişiler, her şeyden önce gidecekleri yer hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Fakat bunun için kuruluş veya kişilerle direkt iletişime geçmek yerine sosyal medya kanallarını kontrol ederek kendi içerisinde bir eleme yöntemine gidiyor. Seyahat edecekleri ülkeye ve verdikleri sağlık hizmetlerine güvenmeleri gerekiyor. Sağlık turizmi için dijital pazarlamanın gücü burada devreye giriyor.

Sosyal medyanın, sağlık turistleri açısından kapsamlı bilgi edinme ve deneyimlerini paylaşmadaki, ülkeler açısından ise kendi vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmada çok önemli olduğu çeşitli araştırmalar tarafından ortaya çıktı. Sağlık turizmi kapsamında değerlendirildiğinde sosyal medya, sağlık hizmeti almayı düşünen kişilerin kaygılarını ve isteklerini paylaştıkları bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde bu mecrada yer almak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Sağlık turizmi reklamlarında twitter, facebook, instagram, youtube, linkedin gibi sosyal medya uygulamalarının ağırlıklı yeri bulunuyor.