Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları

Sosyal medyanın her geçen gün toplumda önemi artmaktadır. Kullanımı kolay olması, ulaştırmak istenilen mesajları geniş kitlelere hızlı bir şekilde iletmesi, interaktif iletişim imkanı sunması gibi nedenlerden dolayı sosyal medya, toplumda daha fazla kullanılır hale gelmiştir.

Günümüzde üniversite öğrencilerinin çoğunluğu sosyal medyayı eğlenmek, etkileşim içinde olmak ve rahatlamak için kullanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu sosyal medya ortamlarında günde az 3 saat vakit geçirmektedirler ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.

Sosyal medya ortamları üniversitelerde yönetim, üniversite içerisindeki tüm departmanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin birbiriyle olan iletişimini daha fazla güçlü kılar ve iletişim etkililiğini arttırır. Böylelikle öğrenci ve üniversite arasındaki ilişki ve bağ sağlamlaşır. Sosyal medya, öğrenciler arası ilişkileri arttırır ve güçlendirir. Öğrenciler sosyal medya sayesinde, faklı kültürleri öğrenirler, yeni insanlar tanırlar, onlarla etkileşime geçerek sıkı bağlar oluştururlar ve deneyim kazanırlar. Sosyal medya, üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesine büyük katkıda bulunur. Sosyal medya sayesinde öğrenciler; üniversitenin yaptığı tüm faaliyetlerden haberdar olurlar. Üniversite hakkındaki tüm bilgiye sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde ulaşırlar.

Üniversite öğrencileri sosyal medya mecralarını düzenli olarak takip etmektedirler. En çok takip ettikleri sosyal medya mecralarının başında; Facebook, Twitter ve Instagram gelmektedir.

Sosyal Medya Kullanım Amaçlarını Sıralarsak

  • Sosyal medyayı eğlenmek ve rahatlamak için kullanırlar.
  • Sosyal medyayı bilgi düzeylerini arttırmak için kullanırlar.
  • Sosyal medyayı insanlarla etkileşime geçmek, yeni insanlar tanımak ve daha fazla sosyalleşmek için kullanırlar.
  • Düşünceleri ifade etmek için kullanırlar.
  • İnteraktif bir ortam olduğundan dolayı diğer kullanıcılarla bilgi alışverişinde bulunmak için kullanırlar.
  • Sosyal medyayı kişilere, gruplara, etkinliklere ulaşmak için kullanırlar.
  • Sosyal medyayı, kişisel olarak deneyimlerini sunabilecekleri rahat bir ortam olarak gördükleri için kullanırlar.
  • Toplumda meydana gelen değişikliklere, olaylara karşı olan tutumlarını ve düşüncelerini belirtmek için kullanırlar.
  • Siyasi ve ideolojik düşüncelerini belirtmek için kullanırlar.