Sosyal Medya Mecralarının Eğitsel Kullanımı ve Faydaları

Dijital dünyanın gelişmesi ve internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıktı. Bu ağlar sayesinde insanların iletişimi, etkileşimi, çalışması ve öğrenme süreci bile yeniden şekillendi. Birçok insan sosyal ağlara farklı amaçlar doğrultusunda katılmaktadır ve her geçen gün kullanıcı sayıları artmaktadır. Sosyal medya ise günümüzde en gelişmiş iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal medyanın, eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik birçok özelliği bulunmaktadır. Sosyal medya, insanların interaktif iletişim kurmasına sebep olur. Sosyal medya araçları ile insanlar birbiriyle fikirlerini paylaşır. Öğrenciler, sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Sosyal medya, eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirirken bir yandan katılımı genişletir, katılımın genişlemesiyle işbirliğine dayalı öğrenme gerçekleşir. Sosyal medya öğrenim ve öğretim sürecini zenginleştirir. Sosyal medya, bu süreçleri görüntü, video, ses gibi materyallerle zenginleştirir. Öğrenciler bundan yararlanarak, bu araçları entegre eder, derslerle ilgili tartışma grup ve çalışmalarına katılır. Sosyal medya, öğrenciler için eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmektedir bu sebeple büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.

Sosyal Medyanın Eğitime Katkıları

  • Geleneksel eğitim yöntemleriyle karşılaştıracak olursak sosyal medyanın öğretim etkinlikleri daha geniş ve çekicidir. Sosyal medyanın öğretim etkinliklerinde kullanımı daha iyidir.
  • Sosyal medyayı kullanmak, öğrenmeye daha fazla yardımcı olur.
  • Sosyal medya, öğrenciye projelerini yapma ve hayata dökme aşamasında yardımcı olur.
  • Sosyal medya, sınavlar öncesi hangi konulara yoğunlaşması, hangi konularda zayıf olduğunu bildirmek için önemli rol oynar.
  • Soysal medya sayesinde öğrenciler akranlarıyla ve eğitimciler ile iletişim kurarak, daha fazla bilgi elde etme imkânına sahip olur.
  • Sosyal medya ile öğrenciler, eğitimcileri ile daha rahat iletişim kurar.

Facebook

Facebook sayesinde kitap paylaşımı, uygulama paylaşımı ve ödev paylaşımı yapılır. Gruplar kurulur ve bunlar üzerinde tartışma ortamı yaratılır. Öğrenciler eğitimcileri ve akranlarıyla kolayca iletişime geçebilirler. Fikir alışverişinde bulunulur, interaktif bir iletişim süreci gerçekleşir. Facebook’ta eğitimsel amaçlı oluşturulan gruplarda yüzlerce insan bir araya gelir ve işbirliği sağlanır. Öğrenme görsellerle ve videolarla desteklenir. Videolar sayesinde öğrenme daha kolaylaşır ve etkili olur.

Twitter

Twitter’da insanlar daha çok gündelik yaşantılarıyla ilgili paylaşımda bulunurlar. Twitter, bilgi aramak ve insanlarla iletişime geçmek için en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biridir. Twitter’da derslerin içeriği hakkında bilgi verilir, ders değişikliği hakkında anında duyuru yapılabilir. Ders özeti paylaşılabilir, derslerle ilgili önerilerde bulunabilir. Eğitimcilerin profilleri takip edilir ve fikirlerinden yararlanılır.

Instagram

Instagram daha çok görsel ve videoların paylaşıldığı sosyal mecradır. Dersler ile ilgili görseller ve videolar paylaşılarak hatırlatmalarda bulunulabilir.

YouTube

Youtube sayesinde geniş bir video kaynağına ulaşılır. Videolara kolay ulaşım ve bilginin hızlı bir şekilde temin edilmesi, öğrenciyi öğrenmeye teşvik eder. Video paylaşımları öğrenciler arasında işbirliğini arttırır. Videolar ile ilgili fikir alışverişinde bulunulur tartışma ortamı bile sağlanabilir. Anlaşılmayan derslere geri dönüp bakma olanağı vardır.