Başarılı Bir Dijital Medya Planlaması için Yapılması Gerekenler

Dijital medya planlama, dijital ortamda hedef ve stratejilerin belirlenmesidir. Dijital medya planlama ve satın alma, alanında uzmanlaşmış kişilerce; markanın sunduğu briefler doğrultusunda profesyonelce yapılmalıdır.

Dijital medya planlamada hedef ve stratejileri doğru belirlemek gerekmektedir. Hedef ve stratejilerin net ve markaya en uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Medya planlaması hazırlanırken verilmek istenen mesajları belirlemek gerekmektedir. Mesajlar hedef kitleye uygun bir şekilde belirlenmelidir. Hedef kitle tespiti yapılmalı ve hedef kitleye kampanya KPI’na bakılarak uygun satın alma modelleriyle ulaşmak gerekmektedir. Hedef kitleye ulaşılacak medya araçları belirlenmeli, hedef ve stratejiler doğrultusunda tarih ve zaman aralığı belirlenmelidir. Kampanya devam ederken kampanya ilerleyişini izlemeli, kısa raporlar sunulmalıdır. Kampanya sona erdikten sonra ise detaylı bir rapor sunulmalıdır.

Dijital Medya Planlama Aşamaları

Ürün Analizi: Sağlıklı bir şekilde hedeflerin ve stratejilerin oluşturulması için öncelikle ürünün analizi yapılmalıdır. Ürün hakkında her şey bilinmelidir. Ürünün fiyatından, özelliklerinden, tüketiciye sağladığı noktadan rakip analizine kadar geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır. Ürün analizi avantajlarından biri ise; ürün hakkında araştırma yaparken, hem rakipler hem de hedef kitle hakkında ön bir bilgi edinilmiş olur.

Hedef Kitle: Hitap edilecek hedef kitle belirlenmelidir. Doğru hedef kitleye ulaşmak çok önemlidir. Ürünün hedef kitlesini doğru bir şekilde tespit etmek gerekmektedir. Yapılan kampanya, istenilen hedef kitleye ulaşırsa başarılı olur.

Mecra: Hedef kitleye ulaşılacak medya araçları belirlenmelidir. Hedef kitleye doğru mecradan ulaşmak çok önemlidir. Hedef kitlenin aktif olarak kullandığı medya araçları belirlenmeli ve bu mecralara uygun stratejiler geliştirilmelidir.

Bütçe: Uygun medya araçları seçildikten sonra doğru bir bütçe belirlenmesi gerekmektedir. Bütçe doğru şekilde yönetilirse hedef kitleye doğru şekilde ulaşır. Belirlenen hedeflere ulaşılırsa bütçe doğru olarak kullanılmıştır.

Değerlendirme: Dijital medya planlamasının son aşaması değerlendirmedir. Önemli bir unsurdur ve atlanmaması gerekmektedir. Belirlenen hedef ve stratejilere ne kadar ulaşılmış, ne kadar başarılı olunmuş, kampanya ne gibi sonuçlar doğurmuş tüm bunlar gözlemlenir ve raporlanır.