Marka Bağlılığınızı Artırmak İçin Green Marketing

Müşteriler bir markayla bağ kurduğu zaman kendi hassasiyetlerini onda da görmek ister. Bu hassasiyetin en önemli örneğini green marketing yani yeşil pazarlama konusunda inceleyebiliriz.

Green marketing, müşterilerin çevreye duyarlılıkları, satın aldıkları ürünlerin çevreye etkilerini düşünmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir pazarlama, eko-pazarlama, çevre pazarlaması ve ekolojik pazarlama gibi isimlere de sahiptir.

Yeşil pazarlama “müşteri ve toplumun ihtiyaçlarını karlı ve sürdürülebilir biçimde tanımlama yönlendirme ve tatmin etme sorumluluğunu taşıyan yönetim sürecidir.” şeklinde açıklanır.

Kavram, Amerikan Pazarlama Derneği’nin ekolojik pazarlama seminerinde ortaya atılmıştır.

Yeşil Pazarlama Neyle İlgilenir

Yeşil pazarlamanın gündeminde, pazarlama faaliyetlerinin çevreciliği, çevre ile ilgilisi, enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kullanımının olumlu – olumsuz yönlerini tartışır. Pazarlama faaliyetleri düzenlenirken, tüketicinin ihtiyaçlarının çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefler.

Markaların Yapması Gerekenler

Yeşil pazarlama çerçevesinde markaların yapması beklenen bazı şeyler vardır. Üretim yaparken su geri dönüşümüne dikkat etmek, yenilenebilir enerji kullanımı, karbondioksit emisyonunu azaltma gibi çevre dostu süreçleri tercih etmesi başta gelir. Aslında yeşil pazarlama bütünsel bir yaklaşımdır, parçalara bölünemez. Markanın çevreci olması demektir. Çevrecilik anlayışı parçalara bölünmez.

Çevre Dostu Uygulamalar Nelerdir?

Markalar için çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokması gerekir. Çoğu marka satış oranlarını ve karlarını arttırmak için yeşil pazarlamayı kullandığı ve çevreciymiş gibi davrandığı bilinir. Ancak tam anlamıyla çevreci yaklaşmak markaya da uzun vadede hem marka sadakati hem de karı açısından fayda sağlar.

Çevreci uygulamaların başında, sürdürülebilir üretim, sıfır veya azaltılmış karbon ayak iyi, geri dönüştürülmüş malzemeler, geri dönüştürülmeye uygun malzemeler gelir. Bunların dışında su tüketimine dikkat etmek, azaltılmış ya da sıfır plastik kullanımı, çevresel (yeşil) ambalaj kullanmak da sayılabilir.

Yeşil Pazarlamayı Uygulamak Markalara Ne Kazandırır

Yeşil pazarlamayı –mış gibi yapmak yerine gerçekten uygulamak markalara kazanç olarak döner. Yapılan araştırmalara göre rafları dolduran ürünlerin yarısından fazlası çevreci ürünlerdir. Gün geçtikçe bu oran artış gösteriyor.

Yeşil ürün veya yeşil hizmet, anıltıcı marka algısı yerine stretejik dönüşüm, kısa vadeli olmak yerine uzun vadeli olmak, rekabette sürdürülebilir olmak ve plan program dahilinde ilerleyen marka stratejisi sunar.