Veri Tabanlı Pazarlama Nedir?

Günümüzde pazarlama trendleri sürekli değişiyor. Hedef kitlenin ulaşılabilir bütün bilgileri bir pazarlama çeşidine konu oluyor. Veri tabanlı pazarlama da tam olarak bundan doğmuş bir pazarlama çeşididir. Hedef kitlenin bilgilerinden onlara özel pazarlama stratejileri geliştirir.

Her müşteriye farklı iletişim kanalıyla yaklaşmak veri tabanlı pazarlamanın temelini oluşturuyor. Veri tabanında müşteriler alışkanlıklara göre kişiselleştiriliyor. Veri tabanında veriler, kaydedilmiş ve düzenlenmiş şekilde bulunuyor. Kaydedilen bu bilgiler ışığında marka müşterilere daha fazla fırsat ve avantaj sayılabilecek düzenlemeler öneriyor. Bu kişiselleştirilmiş kampanyalar sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçip sektörde ilerlemeyi amaçlıyor.

Veri Tabanlı Pazarlama Nasıl Yapılır?

Müşterilerin talepleri belirlenir. Ardından bu bilgiler analiz edilir. Farklı iletişim kanalları vasıtasıyla müşterilere ulaşır. Analizin amacı marka ve müşteri sadakatini sağlamaktır. Üç aşaması vardır:

Veri Toplama: Mevcut müşterilerden veriler toplanır.

Veriyi Bilgiye Dönüştürme: Etkili bir iletişim ve pazarlama için veriler analiz edilip bilgiye dönüştürülür.

Gelişen ve Dönüşen İş Stratejileri: Toplanan veriler doğrultusunda şirket içi iletişim, marka bilinirliği, pazarlama stratejileri gözden geçirilir.

Veri Tabanlı Pazarlamanın Amaçları Nelerdir?

Yeni ürün geliştirirken kitleden faydalanmak, bilgileri analiz ederek müşteriye uygun stratejiler oluşturmak, fazla gelir sağlayan müşteri grubunu öğrenmek, müşteri farkındalığı sağlamak, uzun vadeli kar etmek.

Veri Tabanlı Pazarlamanın Faydaları Nelerdir?

Marka mevcut müşteri kitlesini daha iyi tanır. Tüketiciler hakkında detaylı bilgi alır. Hedef kitlesini belirleyerek doğru pazarlara ulaşır. Hali hazırda var olan dağıtım kanallarını daha doğru biçimde kullanır. Büyük pazarları bölümlere ayırır. Pazar yeri bölümlendirmesi sonucunda daha doğru stratejiler geliştirir. Marka konumlandırmasını doğru yapar. Marka müşterilerinden gelen gelirin dağılımını öğrenir. Böylece en az ve en çok gelir getiren kitleyi belirler. Hem pazar yeri analizi hem de gelir dağılımı analizi ile birlikte bütçeyi daha doğru kullanır. Verimsiz ve sonuçsuz çabaların önüne geçer. Eski müşterilerin kazanılmasını sağlar. Müşterileri ile oluşacak iletişim hataları en aza iner. Hedef kitlesinden geri bildirim alabilir. Reklam açısından daha az maliyetlerle daha fazla bilinirlik sağlar.