Gerçek İnovasyon´a Ulaşmanın 10 Yolu

İnovasyon kavrammı sektör fark etmeksizin tüm iş dünyasının ya dilinde ya gündeminde ya da hareket planında. Ancak bütün bu ilgiye rağmen inovasyonun katmanları hakkında sürdürülen sohbetler oldukça kısıtlı.

Genel tanımını iş operasyonlarını daha etkili ve verimli hale getirecek bir ürün geliştirmek olarak kabul edebileceğimiz inovasyon aslında tarih boyunca birçok şekilde karşımıza çıktı.

 

İnovasyon odağında çalışan Doblin’in yayınladığı bir grafik, geçmişte gerçekleşen ve tarihin seyrini değiştiren fikir, ürün veya hizmet buluşlarının 10 tür inovasyonun bir karışımı olduğunu ortaya koyuyor. İnovasyonu basit bir süreç, süslü bir kelime veya gözde büyütülen bir konsept olarak görmenizin ötesinde iş dünyasının beklentilerindeki anlamıyla, İnovasyon Çarkı grafiğiyle daha anlaşılır kılınıyor.
 
İnovasyonun türleri 3 ana başlık altında toplanıyor; Yapılandırma/Biçim, Değer Önerisi/Sunu ve Deneyim

Yapılandırma/Biçimsel İnovasyon

Yapılandırma başlığının altında 4 inovasyon türü yer alıyor;
 
Gelir modeli: Gelirinizi nasıl kazandığınız.
Network: Akran ve meslektaşlarınızla değer yaratmak üzere kurduğunuz iletişim ve ilişkiler.
Yapı: Yetenek ve varlıklarınızı nasıl konumladığınız.
Süreç: İşinizi hayata geçirirken uyguladığınız size özel, rakipsiz yöntemler.

Değer Önerisinde/Sunuda İnovasyon

Sunu başlığının altında ise 2 inovasyon türü yer alıyor;
 
Ürün performansı: Ürününüzü diğerlerinden ayıran özellikleri ve sorunsuz çalışması.
Ürün sistemi: Asıl ürününüzün yanında sağladığınız ek ürün ve hizmetlerin yarattığı ekosistemin başarısı.

Deneyimde İnovasyon

İnovasyon kelimesine eşlik eden bir diğer kavram da deneyim; iç, dış, müşteri, kullanıcı… Her birinin deneyiminde yeni kilometre taşlarına ulaşıldığı bu dönemde deneyimde inovasyonda yakından inceleyebileceğiniz 4 başlık yer alıyor;
 
Hizmet: Sunduğunuz ürünle birlikte sağladığınız destek ve iyileştirmelerin bütünü.
Kanal: Ürünlerinizin tüketicilere hangi kanallardan, nasıl ulaştığı.
Marka: Kurum ve ürünlerinizin nasıl temsil edildiği.
Müşteri etkileşimi: Müşterileriniz kurduğunuz önemli iletişimler.
 
Bu başlıklar ve başlıkların altına kendi işiniz ve ürününüz ile ilgili ekleyecekleriniz size bir başlangıç adımı sunuyor. Tüm taşları yerli yerine koyduktan sonra "Evreka" diyebilir ya da iş ve iş yapış modelleriniz ile ilgili yeni öngörülere sahip olabilirsiniz.