Instagram Özçekimleri İnsan Hayatını Olumlu Etkiler mi?

Günümüzde dünya git gide daha da dijital bir hal alıyorken insanalr da yaşamlarını dijitalleştirme üzerine hiç çekingen davranmıyor, genellikle yeni teknolojilere ve yeni trendlere hızla adepte oluyorlar. 

Her ne kadar bir çok olumsuz haber ve siber zorbalık örnekleri ile karşılaşmış olsak da karşılaştığımız haberlerin tam manasıyla tersini gösteren bir araştırma gerçekleşti.
Instagram paylaşımları (özçekim) yapan insanların refah ve mutluluk seviyesi ile ilgili yapılan araştırmada ele alınan kitle yalnızca sosyal mecralarda geçmişi olan, bu mecraları düzenli ve aktif kullanan ayrıca özellikle özçekim paylaşımlarını tercih eden kişiler arasında gerçekleştirildi. 

Araştırma Örneklemi 

Genel olarak, Instagram'da aktif olarak fotoğraf paylaşan kullanıcılardan (373) yanıt toplandı; Yanıtların% 22,6'sı erkeklerden,% 77,1'i kadınlardan alınmıştır. Bir kişi cinsiyet bilgisi vermeyi reddetti. Ankete katılanların yaklaşık% 73'ü 25 yaşın altındaydı ve Instagram kullanıcı demografisi ile uyumlu bir kitle tercih edildi. 

Araştırma Sonuçları

Yapılan araştırmada özellikle kısıtlamalar getirerek özçekim paylaşımları üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Buna göre çevrimiçi olarak paylaşılan özçekimlerin sayısı ile kişinin refahı arasında pozitif bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Beğeniler ve özçekimleri hakkında olumlu yorumlar gibi olumlu sosyal ödüller alan kişilerde daha fazla yaşam memnuniyeti görülmüştür. Araştırma kapsamında bu kolerasyonun yalnızca özçekimler için geçerli olduğu da tespit edilmiştir. 

Araştırmada kişinin fotoğrafında olumsuz yorumlar veya az beğeni olduğunda refah/mutluluk seviyesinde kayda değer bir azalma olmadığı tespit edilmiş fakat yine de olumlu ve olumsuz sosyal ödüllerin bir kişinin refahını farklı şekilde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Yapılan araştırmanın tam haline buradan ulaşabilirsiniz.