Zorunlu Dijitalleşme Dönemi

Dijital Pazarlama Gereklilik Mi, Zorunluluk Mu? 

Tüm Dünyada ve ülkemizde sıkça konuşulan, tartışılan ve sorgulanan bir konu haline gelen dijitalleşme kavramı Covid19'un hayatımıza ani girişi ile bir gereklilik halini aldı. McKinsey&Company'nin dijital pazarlama üzerine gerçekleştirdiği araştırmada geleneksel müşteri iletişim araçları ile dijital iletişim araçları karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda dijital iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarına oranla yüzde 33 daha etkili olduğu belirlendi.

Özellikle yeni normalde işletmelerin ürün veya hizmet tanıtımı, hedef kitleye kolaylıkla ulaşma ve satış potansiyellerini artırmadaki ihtiyaçlarını karşılamak için dijital pazarlama öncelikli tercih halini aldı. Geleneksel pazarlamanın durağan yapısının aksine dijital pazarlamanın dinamik olması, hızlı aksiyon alma, interaktif iletişime olanak sağlama ve ölçülebilir olma gibi pek çok avantajları işletmelerin reklam bütçelerini bu yönde kaydırmalarına sebep oldu.

Müşteri Kazanımının Yüzde 95’i Dijitalden

Günümüzde etkin bir strateji ile uygulanan dijital pazarlama ile işletmelerin potansiyel teüketicilere ulaşması çok daha kolay bir hal almış durumda. Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre, artık mağazalarda yapılan satışların yüzde 95'i dijital platformlardan etkilenerek gelen tüketici tarafından yapılıyor. Tüketici algısının ve araştırma mekanizmasının dijitale taşındığı bu zamanlarda dijital medya kullanımı ve müşteri ile iletişimin bu mecralardan sağlanmasının önemi git gide daha da artıyor. 

Geleneksel Pazarlama Tahtını Dijitale Bıraktı

Özellikle Covid dönemi gibi bir dönemde işletmelerin varlıklarını sürdürmek konusunda dijital pazarlamanın kritik önemini kavramaları, artık bilinirlik ve karlılıklarını arttırmak için geleneksel pazarlama yerine, arama motoru optimizasyonu (SEO), Google reklamları, sosyal medya reklamlar gibi dijital pazarlama yöntemlerine yönelmelerine sebebiyet verdi.

Bu değişime ayak uydurmak tercihten çok zorunluluk olsa da değişen tüketici alışkanlıklarına ve taleplerine hızlı çözümler üretebilmek, ölçümlenebilir ve analiz edilebilir bir platform üzerinden pazarlama stratejisi geliştirmenin tek yolu dijital pazarlama haline geldi.