360 Derece Pazarlama Nedir?

Dijital dünyanın kontrolü ele almasıyla birlikte markaların pazarlama faaliyetlerinde de çeşitli değişiklikler oldu. Geleneksel medyada bütünleşik pazarlama olarak bilinen kavram, dijital dünyaya geçince 360 derece pazarlama ismini aldı.

360 derece pazarlama, bütün pazarlama materyallerinin birbiriyle uyum içinde marka pazarlama karmasıyla birleştirme sürecidir.

Pazarlamaya Dair

Pazarlama karması, pazarlama uzmanının üzerinde karar vermesi gereken temel değişkenlerdir. Markaların uluslararası pazarlara açılmasıyla birlikte sektörde pazarlamayı zorunlu hale getirmiştir. Pazarlama alanının babası olarak tanınan Philip Kotler de bu değişimi rekabet, ürün, pazar gibi temeller üzerinden kurararak literatüre 4P – pazarlama karmasını kazandırmıştır. Pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma kavramlarından oluşur.

360 Derece Pazarlamanın Özellikleri

Pazarlamanın dijital kısmını sosyal medya oluşturur. Her platform için gerekli görsel işitsel materyaller hazırlanır, hedef kitleye sunulur ve çeşitli reklamlarla bunlar desteklenir. Marka, 360 derece dijital pazarlamayı kullanarak her kanalda var olmayı amaçlar. Böylece müşteriye her kanaldan ulaşır.

360 derece dijital pazarlama sayesinde müşteriyle onun satın alma davranışları gösterdiği özellikle online ve offline kanallardan iletişim kurulur. Bu iletişim sayesinde de müşterinin satın alma davranışları tetiklenir. Veri toplama olanağı sağlayan bu pazarlama iletişimi ile kişiye özel pazarlama faaliyetleri geliştirilir. Ayrıca bütünleşik pazarlama sayesinde güçsüz mecralar güçlü mecralar ile dengede tutulur. Hedef kitleye en çok yaklaşan mecra pazarlama stratejilerini daha yoğun kullanır. Böylece kayıp ve kazançlar kolay kolay birbirinden bağımsız olmaz.

Neden Dijital?

Temelinde aynı amaç için farklı kollardan aynı anda çalışmak yatan bütünleşik pazarlama uzun sürelidir. Sürekliliği hedefler.

Müşterinin dijitalle tanışması ona zamanının kıymetli olduğunu hatırlattı. Zamandan tasarruf etme arzusu duyan müşteriler için dijital ideal bir alandır. Çünkü hedef kitlenin istediği çabuk tüketime çok uygun. Öbür taraftan geleneksel medyanın reklam maliyetlerinin çok pahalı olması bu tarz etkinlikler için dijitali öne çıkarır. Çabuk tüketilecek içerik için geleneksel medyaya para harcamak artık mantıklı gelmiyor. Hal böyle olunca hem sürekliliği hem de daha az maliyetle tüketmesini sağlayacak mecra olarak dijital tercih ediliyor.