Şirketlerde Dijital Dönüşüm Süreci

Değişen teknoloji hem tüketiciyi hem de tüketici alışkanlıklarını da etkiledi. Bu doğrultuda tüketicinin talepleri de değişti. Süreç, şirketleri dijital dönüşüme zorluyor.

Dijital dönüşüm şirketlere rekabet avantajı sağlarken onların değer yaratma ve para kazanma yöntemlerini temelden değiştiriyor.

Bütün bunlara rağmen dijital dönüşümü nasıl başlatacağını bilmeyen şirketler de hala varlığını sürdürüyor. Söz konusu şirketler dijital dönüşüme ayak uyduramazsa yakın zamanda pazar içinde değer kaybetmeye başlayacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.

Şirketler Dijital Dönüşüme Nasıl Başlamalı?

Çoğu şirket bunun için çeşitli firmalardan danışmanlık alıyor. Danışmanlık firmalarının ilk sorusu “dijital şirketiniz için ne ifade ediyor” oluyor.

Sordukları soruların cevapları ileriki adımların çoğu için rehber oluyor. Doğan cevaplarla “mutlaka yapılması gerekenler listesi” çıkartılabilir ve hali hazırda dijital dönüşüm için uygun olmayan projeler sonlandıralabilir.

Bu yol haritası bir anlamda şirket için yük veya elzem olan projeleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Şirketi ileriye taşıyacak teknolojik çözümleri belirlerken yük olan projeleri sonlandırmak gerekebilir. Çünkü dijital dönüşüme uyum sağlamayan birçok proje ileride şirketlere maddi anlamda yük olacaktır. Ancak yük ya da elzem proje tespiti yapılırken dikkatli olunmalı.

Şirketlerde dijital dönüşümü sağlarken liderlerin de bu konuya adapte olmaları çok önemli. Dijital dönüşümün başında yaratıcı ve yöneticilik görevini başarıyla yerine getiren bir lider olduğu takdirde bilinmeyen alanlarda stratejik kararlar doğru şekilde alınabilir.

Dijital Dönüşümün Soruları

Şirketler, dijital dönüşümü nereden yakalayacağını tespit etmek için birkaç soru sorarak başlayabilir.

Kurum içinde yapılan dijital faaliyetler birbiriyle entegre mi? Yani bir dosyanın yedeklenmesi ve ilgili kişilere ulaşması nasıl sağlanıyor? Şirketin dijital sistemlerinden gelen yorumlar ve raporlar ne derece analiz edilebilir? Raporları yorumlarken yeni kararlar alınıyor mu? Şirketin sahip olduğu yazılımlar veya donanımlar komutları kafası karışmadan, hata vermeden algılayabiliyor mu?

Bu gibi seviye belirleyen sorularla şirketin dijital dönüşüm adımında nerede olduğu keşfedilebilir. Şirketin hali hazırdaki durumunun tespitinin yanında dijitale ne kadar ayak uydurduğu da gözlemlenebilir.