Dijital Dönüşüm Nedir?

Bilgi teknolojilerinin kullanımı sayesinde iş süreçleri ve çeşitli bilgilerin yayılması hız kazandı. Hal böyle olunca süreçlerden para ve zaman tasarrufu sağlanarak dijital ortama taşınması dijital dönüşümü ortaya çıkardı.

Dijitalleşme hem dünyanın hızına yetişmemizi hem de şartlara kolayca adapte olmamızı sağlar. Böylece iş hayatında birçok şey daha pratik hale gelir.

Son zamanlarda yaşanan covid-19 salgınıyla gelen karantina dönemi dijital dönüşümün neden gerekli olduğunu tekrar hatırlattı. Dijital dönüşümünü çok önceden sağlamış olan markalar bir adım öne geçerken dijitalleşme alanında adım atmamış olanlar ise sürece adapte olma konusunda sıkıntı yaşadı. Dijital dönüşüme en kolay adapte olan sektörlerde ilk üç sırada ise finansal hizmetler, hizmet faaliyetleri ve perakendecilik geldi. Aslında bu dönüşümün hangi sektörleri kapsadığını tüketicinin talepleri belirledi.

Dijital Dönüşümün Faydaları Neler?

Dijital ortama taşınan veriler öncelikle kağıt, baskı, posta ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar. Tasarruf edilen bu maliyetler dijital dünyaya yatırım olarak kullanılabilir. Dijital yatırımlar da işletme ve markaya bilinirlik sağlar. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan işletmenin iş yükü azalır; verimliliği artar.

Dijital dünyaya taşınan fiziki dosyalar bulut sistemleri ile saklanır. Dosyanın kaybolması veya hasar görmesi söz konusu değildir. Bulut sistemleri ile depolanan dosyaların erişimi kolaydır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

İşletmesini veya markasını dijitale taşımak isteyenler öncelikle yer aldıkları sektörlerinin yasal mevzuatlarını incelemeli. Yasaların izin verdiği şekilde dijital reklam ajanslarından destek almak mümkün.

Reklam ajanslarının müşterilerine verdiği hizmetlerin başında öncelikle markanın ihtiyaçları ve kurumsal yapı analizi gelir. Daha sonra ise ihtiyaçlar doğrultusunda bir yol haritası belirlenir. Haritada atılacak adımlar ve bunların getirisi hesaplanır. Markanın veya şirketin dijital ortamdaki varlığı ve faaliyetleri üretilen içeriklerle sağlanır. Dijital dönüşüm sürecinin en önemli özelliği yönetilebilir olmasıdır.