Medikal Turizm İçin Dijital Pazarlama

Medikal turizm sağlık turizminin bir alt başlığı olarak ifade ediliyor. İnsanların ya da hastaların sağlık hizmeti alabilmesi için başka bir ülkeye seyahat etmesi anlamına geliyor. Bu durum doğal olarak ülkeler ve hizmet sağlayıcılar arasında bir pazar oluşturuyor. Pazarda var olabilmenin yolu da medikal turizm için dijital pazarlamadan geçiyor.

Medikal turizm için dijital pazarlama alanlarını sosyal medya kanalları oluşturuyor. Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin ve Google reklamları en aktif kullanılan mecralar. Bu mecralar için markanın stratejisi doğrultusunda içerikler üretiliyor. Markayı tanıtan reklam filmleri, hizmetler için tanıtım filmleri, hizmetler için soru - cevap videoları ve bloglar medikal turizm için dijital pazarlamanın içerik kısmını oluşturuyor.

Amaçlar

Medikal turizm için dijital pazarlamada ilk amaç tanıtımdır. Tanıtımla başlayan süreç markanın bilinirliğini etkiler ve hizmet veren yerin/kurumun markalaşmasını sağlar. Ancak, sağlık sektöründe talep olabilmesi için tanıtımın sürekli olması gerekir. Turizm kolları arasında ölü olmayan tek sektör medikaldir.

Önemi

Başarılı tanıtım kampanyaları bilimsel araştırmalara dayanır. Sağlık hizmetlerinin bilinirliği arttırmak için yapılan dijital pazarlama faaliyetlerinin önemi dört maddede özetlemek mümkün.

1.Ülkeye yönelik sağlık turizmi hareketleri artış gösteriyorsa medikal turizm için dijital pazarlama faaliyetleri bu artış hızını değiştirebilir.

2.Taraflar arasında yeterli ve etkili bilgi aktarımı, özgün medikal işlemlerin, başarılı hekimlerin mükemmeliyet derecesi sağlık merkezlerinin akılda kalmasını sağlayabilir.

3.Süreklilik gösteren tanıtım faaliyetleri ülkeye yönelik sağlık turizmine olan ilgiyi uzun vadeye yayabilir.

4.Olumsuz yorum ve haberler ülkeye yönelik turizm faaliyetlerinin azalmasına sebep olabilir.

Medikal Turizm için tanıtım dijital pazarlama faaliyetlerinin belirli kurallar çerçevesinde titizlikle yürütülmesi gerekir. Söz konusu kurallara uygun gerçekleştirilen faaliyetler hem amacına hizmet eder hem de marka/kurum için daha fazla fayda sağlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

1.Medikal turizm söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken ilk şey reklamların ya da tanıtımın abartıdan uzak ve gerçekçilikle yapılmasıdır. Gerçekliğin saptırılması sağlık alanı için risk oluşturur.

2.Tanıtımın mümkün olduğunda basit ve anlaşılır olması gerekir. Söz konusu medikal olduğu için terimler veya işlemler hastaların anlayacağı, kafa karıştırmayacak şekilde açıklanmalıdır.

3.Tanıtımda kullanılan mesajlar çekici olmalıdır. Tanıtımın yapıldığı hedef kitle için mümkün olduğunca dikkat çekici söylemler kullanılmalıdır. Medikal turizmde asıl hedef hali hazırda var olan bir hizmete yönlendirme yapmak olduğu için, mesaj ve içerik ilgi uyandırıcı olmalıdır.

4.Medikal turizm için dijital pazarlama tanıtım faaliyetleri sırasında kanıt göstermek çok önemlidir. Araştırmaya, örnek makaleye yapılan atıflarla hem gerçekçilik sağlanmış olur hem de hedef kitlede güven oluşturulur.