Dijital Ajanslar ve Marka Yönetimi

Marka, kabaca üreticilerin kendi ürünlerinin diğerleriyle karışmaması adına işaretlemesi anlamına gelir. Ortaçağ’da ticaret ile uğraşan insanların, ürünlerinin düşük kalitedeki ürünlerle karışmasını engellemek adına, onların üzerine çeşitli işaretler koyması, günümüz markalaşmasının ilk evreleri sayılabilir. Ancak bugün anladığımız gibi dijital ajansların yaptığı marka yönetimi ve markalaşma 19. yüzyıl sonlarına denk gelir. Bazı üreticilerin, tüketici taleplerinin artması karşısında ürünlerini farklılaştırma yoluna gitmesi ve onlara isim koyarak patent alması marka yönetiminde bir başlangıçtır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, bütün markaların satış, pazarlama ve halkla ilişkiler süreçlerini değiştirmeye ve geliştirmeye mecbur bırakmıştır. Doğal olarak tüketici algısında da değişim yaşanmıştır. Değişen algı online alanlardaki tüketici davranışlarını geliştirirken diğer taraftan da marka yönetimi kavramını ortaya çıkartmıştır. Markaların değiştirmek ve geliştirmek zorunda olduğu yönetim süreçleri onları dijital ajanslardan yardım almaya yöneltmiştir. Son yıllarda markaların dijital ajanslara online mecralarda marka yönetimi konusunda hizmet almak için başvurduğu istatistiklerle gözlemlenebilir hale gelmiştir.

Pazarlamanın odak noktası müşteriler yani tüketicilerdir. Müşterilerden gelen geribildirim ile markanın izlediği yol değişebilmektedir. Bu sebeple markayla ilgili bütün stratejik kararlar müşteri odaklı alınmaktadır. Zamanın değişimiyle birlikte marka yönetiminde de değişimler meydana gelmiştir. Ve bu değişimler de pazarlamanın odak noktası olan müşteri ilişkilerinde geleneksel yolların yetersiz kaldığını göstermiştir. Markalar daha çok online ortamlarda sürdürülen müşteri ilişkileri için dijital ajanslardan hizmet alınmaya başlamıştır. Günümüzde markalar için sosyal medyada var olmak ve kendilerini burada göstermek mecburiyet haline gelmiştir. Sosyal medya sayesinde tüketici ile 7/24 etkileşimde kalabilmeyi sağlamaktadır. Tüketici için de sosyal medyada var olan bir marka 7/24 ulaşılabilir algısı yaratmaktadır.

Sosyal Medyada Marka Yönetimi Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijital ajansların temel hususlara dikkat etmesi ile ortaya başarılı marka yönetimi çıkacaktır. Markanın amacını belirleyip buna yönelik strateji geliştirmesi bir rekabet göstergesi olan takipçi sayısına düşmesini engelleyecektir. Takipçi sayısı markaların kitlesi ve bilinirliği ile eşdeğer tutulmaktadır. Ancak takipçi sayısından çok takipçilerin isteklerine doğru cevap verebilmek daha önemlidir. Yapılan araştırmalar sosyal medya kullanan 100 kişiden 20’sinin bir ürün hakkında bilgi edinmek için markayı takip ettiğini göstermektedir. 100 kişiden 53’ü ise herhangi bir marka ile iletişim kurabilmek için sosyal medyayı kullanmaktadır.